ลงทะเบียน ประชุม อบรม ระบบ AMSS++ และ SMSS สพม.32


ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อบรม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

คำชี้แจง

  เปิดระบบให้ลงทะเบียนแล้ว